De persoonlijke gegevens worden opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Indien je bezwaar hebt tegen het bewaren en gebruiken van de gegevens kun je altijd bezwaar indienen bij het bestuur. 


Inschrijfformulier